ما که هستیم؟


ما یک تیم حل مسئله، برای ارائه الگوهای موفق در حوزه برنامه‌ریزی، تحول و بهبود نظام مدیریت سازمانی و کسب وکارها هستیم. برای تحقق این مهم، طی سالیان گذشته، سازمان‌های عمومی و کسب و کارهای خصوصی را بهبود داده و با رویکرد تحول در نظام اداری، مدیریتی و فعالیت‌های کسب و کار؛ آن‌ها را مورد بررسی، تحلیل و اصلاح قرار داده‌ایم. نتیجۀ فعالیت‌هامان، در طراحی، استقرار و بهبود نظام برنامه‌ریزی، نظام فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی، نظام تشکیلات و منابع انسانی، نظام ارزیابی عملکرد و نظام‌های پشتیبان بوده است.

برای افزایش بهره‌وری تیم، کارآمدی بیشتر، ارتقاء چابکی خود، در قالب یک مجموعۀ مستقل، ابتدا تحت عنوان گروه علمی و پژوهشی و سپس با عنوان شرکت اندیشه پژوهان تدبیر پایا، گردهم آمدیم؛ و با انگیزه‌های مضاعف، بکارگیری توأمان تجربه‌های سازمانی و تلاش مداوم و بی‌وقفه، فعالیت می‌نماییم.

 

اهداف

ایجاد تحول و بهره‌وری در نظام‌های سیاستگذاری و مدیریت کشور

کمک به بهبود و ارتقاء بهره‌وری کسب‌وکارها و صنایع

پرورش، مهارت افزایی و شبکه‌سازی سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص

کمک به تحقق مدیریت علمی در نهادها و کسب‌وکارها