پیشرو در ارائه الگوهای موفق مدیریت سازمانی

parallax background

خدمات مشاوره‌ای

parallax background

خدمات مشاوره‌ای

مدیریت استراتژیک

مدیریت فرآیند

مدیریت بهره‌وری و تعالی سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استانداردها

کانون ارزیابی

آگوست 22, 2021

احصا طبقه بندی و بهبود فرآیندهای شهرداری مشهد

آگوست 22, 2021

باز مهندسی بودجه شهرداری مشهد

ژانویه 15, 2022

تحلیل SWOT چیست

ژانویه 15, 2022

تنظیم اهداف SMART

ژانویه 12, 2022

تجزیه و تحلیل پستِل (PESTLE)

ژانویه 10, 2022

مشاور مدیریت

ژانویه 10, 2022

رهبری در مقابل مدیریت

ژانویه 5, 2022

Key Performance Indicators چیست؟

ژانویه 5, 2022

مدیریت ارتباط با مشتری

دسامبر 15, 2021

مدل بوم شایستگی

برترین مشتریان ما

 

ما که هستیم؟

 

ما یک تیم حل مسئله، برای ارائه الگوهای موفق در حوزه برنامه‌ریزی، تحول و بهبود نظام مدیریت سازمانی و کسب وکارها هستیم. برای تحقق این مهم، طی سالیان گذشته، سازمان‌های عمومی و کسب و کارهای خصوصی را بهبود داده و با رویکرد تحول در نظام اداری، مدیریتی و فعالیت‌های کسب و کار؛ آن‌ها را مورد بررسی، تحلیل و اصلاح قرار داده‌ایم. نتیجۀ فعالیت‌هامان، در طراحی، استقرار و بهبود نظام برنامه‌ریزی، نظام فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی، نظام تشکیلات و منابع انسانی، نظام ارزیابی عملکرد و نظام‌های پشتیبان بوده است.